SİYASET Haber Girişi : 05 Ekim 2021 21:54

Bingöl: Vatandaşlarımızın her türlü derdine DEVA olmak için yola çıktık'

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, ''Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın önderliğinde vatandaşlarımızın her türlü derdine DEVA olmak için yola çıktık''dedi.

ERZURUMEKSPRES - Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, DEVA Partisi iktidarında, ''Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalar kaldırılacak. OHAL Kararnameleri yargı denetimine açılacak. Kayyım uygulaması sona erecek. Seçim barajı düşürülecek. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı. Mülakat değil liyakat esas alınacak. Bağımsız ve tarafsız bir yargı olacak''dedi.

haber arası reklam

 

''DEVA Partisi'nin en büyük amacı özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyi Türkiye'de hayata geçirmektir'' diyen Bingöl, '' Bu inanç ve kararlılıkla ülkemizin dört bir yanında teşkilatlandık. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın önderliğinde vatandaşlarımızın her türlü derdine DEVA olmak için yola çıktık'' diye konuştu.

 

Bingöl açıklamasında şunları söyledi;

 

''Halkımıza sorunların çözümü için verdiğimiz sözü yerine getirebilmek için de güçlü bir sistem oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. İktidara geldiğimizde ilk işimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hayata geçirmektir.

2018 yılından itibaren demokrasimiz Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin saldırısı altında kaldı. Demokratik değerlerimizi teker teker yıkan, demokrasimizi gerileten bu sistemin oluşturduğu krizin sonuçlarını vatandaşlarımız her alanda maalesef yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor.

Türkiye’nin 'gerileme dönemi' dediğimiz bu sistem krizini aşmak amacıyla yasama, yürütme ve yargıyı ayrı ayrı güçlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Sistemi; özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla yenilemek gerektiğini düşünüyoruz.

Amacımız geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sisteme geri dönmek değildir. Vatandaşlarımızın yönetimde etkin ve güçlü olduğu yeni bir sistemi hedefliyoruz: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i hedefliyoruz. Ülkemizi; özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatan, kuvvetler ayrılığını tesis ederek denge ve denetleme mekanizmalarını etkinleştiren yepyeni bir yönetim sistemine davet ediyoruz.

Çoğulcu bir demokrasi için; bireyi ve sivil toplumu güçlendiren ve katılımcılığı esas alan özgürlükçü bir siyasal sistem öngörüyoruz. Yasama organını güçlendirmek için; Meclis’in temsil gücünü artıracak, kanun koyma ve denetleme işlevlerinin gereği gibi yerine getirilmesini temin edecek ve üst kurullar ile yüksek yargı organlarının oluşumunda Meclis’i etkili kılacağız.

Yürütme organını güçlendirmek için; Cumhurbaşkanı’nı tarafsız ve sembolik yetkileri olan bir makam olarak düzenleyecek, yürütmeye ilişkin icrai yetkilerin bakanlar kurulunda olduğu, istikrarlı ve hukukla bağlı bir hükümet yapısı sağlayacağız.

Kamu yönetimini güçlendirmek için; merkezi otoritenin yetkilerini sınırlayarak yerel yönetimleri güçlendirecek, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığını ve etkinliğini artıracak, devletin her kademesinde hesap verebilirliği, şeffaflığı ve liyakati esas alacağız.

Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi"n hedeflerini sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum:

Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokratik düzenin sağlanabilmesi için başta düşünce, ifade, basın, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin önündeki yasal ve yapısal engellerin kaldırılması yaşamsal önemdedir.

Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamaları ortadan kaldıracağız. Toplumdaki tüm farklılıkları kucaklayan bir vatandaşlık anlayışı geliştireceğiz.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm yasal ve yapısal düzenlemelerde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, uluslararası sözleşmeleri ve evrensel hukuk ilkelerini esas alacağız. Sosyal devlet anlayışını güçlendireceğiz.

Hedefimiz basın özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak ve özgür bir sosyal medya ortamı sağlamak. Medyanın tekelleşmesine engel olacağız.

Sivil toplumun gücünü, verimliliğini artıracak ve önündeki engelleri kaldıracağız. STK'ların kanun yapım sürecinde etkili olarak yer almasını sağlayacağız.

Meclisin kanun yapma işlevini güçlendireceğiz. Torba kanun yöntemini kaldıracağız. Müzakereyi esas alan bir kanun yapım süreci olacak.

Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceğiz, yetkilerini sınırlandırılacak.

Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını geliştireceğiz. Meclisin denetim mekanizmalarını artıracağız. Demokratik bir Meclis İç Tüzüğü hazırlayacağız.

Seçim barajını, temsilde adalet ilkesine uygun şekilde düşüreceğiz. Seçilen cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanı, yalnızca bir dönem 7 yıllığına seçilecek. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıp düşürülmesini zorlaştıracağız.

OHAL Kararnamelerini yargı denetimine açacağız. Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re'sen incelenmesi sağlanacak. OHAL ilan etme yetkisi sadece Bakanlar Kurulunda olacak.

Mülakatı değil liyakatı esas alacağız. Yolsuzluklarla etkili mücadele edeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu tümüyle yenilenecek. Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan güçlendireceğiz.

Kayyım uygulamasına son vereceğiz. Hakim ve savcılara yönelik iki kurul oluşturulacak. Kurul üye seçiminde Meclisin etkisi artırılacak. Kurul kararları yargı denetimine açılacak.

Hukuk devletinin gereklerine uygun bağımsız ve tarafsız bir yargı oluşturulacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Adli Kolluk Teşkilatı kuracağız. Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız. Üye seçiminde cinsiyet kotasına yer vereceğiz.

Sayıştay denetiminin kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişleteceğiz. Savunma mesleğine yargının bir unsuru olarak anayasal statü kazandıracağız. Çoklu baro modeline son vererek avukatlığın tarafsız, bağımsız ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini güvence altına alacağız.''

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.